I samarbete med

Hem

Förskolan Granen är ett föräldrakooperativ i Karlskoga som består av 20 barn och fem personal. Granen är en I Ur och Skur förskola vilket innebär att vi jobbar enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. 2012 erhöll Granen som första förskola i Karlskoga certifieringen Grön Flagg som delas ut av Håll Sverige Rent.

I Ur och Skurs mål och utgångspunkt
I Ur och Skurs metodik är utvecklad för att nå läroplanens mål med utomhuspedagogik, friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap.
Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar naturkänsla
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv