I samarbete med

Föräldrar

Allmänt

Förskolan Granen är ett föräldrakooperativ i form av en ekonomisk förening. Vi har som mål att göra föräldrarna delaktiga i att bygga verksamheten. Detta gör vi b.la. genom att ha föräldramöten, utvecklingssamtal, föreningsmöten samt drop in kaffe. Föräldrar och personal arrangerar tillsammans fester och utflykter som alla föräldrar och barn kan vara med på.

Städning

Detta innebär t.ex. att vi sköter städningen själva. Familjerna har var sin vecka enligt ett rullande schema och storstädar två gånger under veckan och en gång på helgen. Toaletter och papperskorgar städas varje dag. Den familj som har städvecka är även ansvarig för gräsklippning och snöskottning beroende på säsong och behov.

Lite beroende på hur många familjer som har barn på Granen brukar städvecka inträffa 4-5 gånger på ett år. Några familjer ingår inte i städschemat och det är de som istället ingår i styrelsen. Styrelsen har möten ungefär en gång per månad och i mötena deltar även rektorn.

Vi har en städdag på hösten och en på våren då alla familjer samlas och gör en rejäl översyn av lokalerna och tomten. Personalen brukar göra upp en lista på sånt som behöver fixas och det kan vara allt från att skruva upp nån ny hylla till att göra nya uteleksaker. Kratta löv brukar vara ett stående inslag på hösten och sen fikar vi naturligtvis eller grillar lite korv.

Arbetsgrupper

Vi har även ett antal ”arbetsgrupper” där familjerna anmäler sig efter intresse och kunskap. Det är t.ex. en utflyktsgrupp som planerar och genomför en utflykt som vi brukar göra på försommaren. En annan grupp är servicegruppen som fixar och lagar sånt som går sönder under året. Vi har också en traditionsgrupp och trädgårdsgrupp.

Vikarier

Vi har även en arbetsplikt som för närvarande är 8 timmar per år. Det innebär att vi får lov att ställa upp som vikarier då personalen av olika anledningar är för få, t.ex. vid sjukdom. Hittills har vi inte behövt utnyttja detta fullt ut, men det kan ske och det ska man vara medveten om. Vid längre sjukdomar eller annan planerad frånvaro hyr vi in vikarier utifrån.

Avgifter

Ekonomiskt innebär det ingen skillnad mot en kommunal förskola.
Vi har friheten att sätta månadsavgiften själva men hittills har vi alltid följt den kommunala taxan och har inte heller planer på att ändra den principen.