I samarbete med

Barnen

SkogsKnoppNew

 

Skogsknopp 1-2 år

Skogsknopparna träffas ute i naturens snubbelvärld, tillsammans med ledarna. Vi känner på mossan, spelar på pinnar, sjunger sånger och ramsor. Regelbundenheten ger trygghet i en organiserad verksamhet med välutbildade ledare.

 

 

 

SkogsknytteNew

 

Skogsknytte 3-4 år

Skogsknyttarna leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i närmsta skogsdungen. De lär sig om det som lever och växer och att vara aktsamma om naturen. Matsäcksstunden ger gemenskap och sagostunden ger närhet och trygghet.

 

 

 

SkogsmulleNew

 

Skogsmulle 5-6 år

I skogsmulle går barnen ut i skogen med ledare och kompisar. Ibland träffar de skogsmulle, barnens vän och fantasifigur, som kommer för att leka, sjunga och berätta om naturen. Skogsmulleverksamheten är äventyr för barn.

 

 

 

SkridSkoNew

 

Skridsko Skrinna

I skridskoskolan lär barnen sig att åka skridskor med hjälp av roliga lekar och sånger. De lär sig snabbt att behärska sina skridskor, att åka framåt, bakåt, svänga och stanna

 

 

 

SkidorNew

 

Skidor Lagge

I skidskolan får barnen lära sig att åka i backar och spår. Genom lekfulla övningar på längdskidor lär sig barnen behärska sina skidor, svänga och glida. Vi leker fram teknik och säkerhet.