I samarbete med

Ansökan

I och med att vi driver förskolan själva så har vi även ansvaret för antagningen av nya barn. Urvalet sker i första hand för att skapa förutsättningar för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Det innebär b.la. att vi försöker skapa en jämn åldersfördelning. Utifrån verksamhetens förutsättningar har syskon till barn på Granen förtur i antagningen i sin egen åldersgrupp.

Antagningen sker normalt på våren och de nya barnen startar med inskolning efter sommaren. Vill man ha en chans att komma med i kön behöver vi ha en ansökan senast februari samma år då vi gör vårt urval under mars/april inför höstens intagningar. I några fall har nya barn tagits in på andra tider under året när det blivit en plats ledig men detta är inte så vanligt. Vi kan inte hålla platser i flera månader åt någon eftersom vår ekonomi/budget bygger på att våra platser är belagda.

Ansökan kan ske när som helst (men alltså senast februari för att vara med i urvalet inför hösten samma år)genom att fylla i nedanstående blankett och skicka den till personalen@forskolangranen.se som bilaga i ett mail eller ett vanligt brev. Om du inte blir antagen kan du stå kvar i antagningskön till nästa år, din ansökan behandlas då som en ny.

Ansökan (.doc), ansökan (.pdf)