I samarbete med

Förskolan Granen

Förskolan Granen är ett föräldrakooperativ i Karlskoga som består av 20 barn (21 på våren) och fem personal.
Granen är en I Ur och Skur förskola vilket innebär att vi jobbar enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik.

Trädkramare

I Ur och Skurs mål är att

  • ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
  • ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
  • ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
  • ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv