I samarbete med

Personalen

Personalen

Vi har fem anställda på Granen. De har alla varit med sedan starten och är därför både erfarna och känner för Granen på ett alldeles speciellt sätt. Vi har i mångt och mycket dem att tacka för att Granen har blivit det det är idag och deras engagemang och drivkraft ligger bakom mycket av det som gör Granen så speciellt. Personalen har under åren gått ett flertal utbildningar i Friluftsfrämjandets I Ur och Skur principer och är dessutom väl utbildade på allt det nya som den nya skollagen har medfört. Den dagliga verksamheten innefattar, förutom att ha hand om våra härliga barn, att laga all mat i vårt kök, att göra veckoplaneringar och följa upp arbetet och den pedagogiska verksamheten.

Kicki


Christina (Kiki) Svedberg
Förskollärare
Jobbat på Granen sedan 1998

Malin


Malin Lindberg
Förskolelärare/Förskolechef
Jobbat på Granen sedan 2017

Monica


Monica Larsson
Barnskötare
Jobbat på Granen sedan 1999

Eva-Lena


Eva-Lena Wase
Barnskötare
Jobbat på Granen sedan 1998