I samarbete med

Ansökan

I och med att vi driver förskolan själva så har vi även ansvaret för antagningen av nya barn. Urvalet sker i första hand för att skapa förutsättningar för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Det innebär b.la. att vi försöker skapa en jämn ålders- och könsfördelning. Syskon till barn på Granen har förtur i antagningen.

Antagningen sker normalt på våren och de nya barnen startar med inskolning efter sommaren. I några fall har nya barn tagits in på andra tider under året när det blivit en plats ledig men detta är inte så vanligt. Vi kan inte hålla platser i flera månader åt någon eftersom vår ekonomi/budget bygger på att våra platser är belagda.

Ansökan kan ske när som helst under året genom att fylla i nedanstående blankett och skicka den till personalen@forskolangranen.se som bilaga i ett mail eller ett vanligt brev. Om du inte blir antagning kan du stå kvar i kön till nästa år.

Ansökan (.doc), ansökan (.pdf)

Här finns lite mera material att läsa för dig som funderar på att söka till Granen. Det är en liten folder som är tänkt att vara i pappersformat, därför blir sidorna i lite konstig ordning i pdf:en, men innehållet är detsamma.

Infofolder: del1del2