I samarbete med

Hem

Förskolan Granen är ett föräldrakooperativ i Karlskoga som består av 20 barn och fem personal. Granen är en I Ur och Skur förskola vilket innebär att vi jobbar enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. 2012 erhöll Granen som första förskola i Karlskoga certifieringen Grön Flagg som delas ut av Håll Sverige Rent. Grön Flagg innebär att vi bidrar i arbetet mot en mer hållbar framtid.

I Ur och Skurs mål är att:

  • Ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • Ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
  • Ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
  • Ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
  • Ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv